nói ngu

Muốn nghèo cũng méo yên

Tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Tiền nó lùa đàn gà này sang chuồng nh…

Giải cứu đàn gà trong sân

Sau chó, lợn,... đàn gà nhất định phải được giải cứu khỏi thế giới loài người. Không còn đùi c…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào