Lương 9 củ khoai, nghỉ hưu giờ được mấy đồng để tiêu

Chưa bao giờ tiền trong dân là nhiều thế này. Cứ gọi là cả bao tải chuyên từ ngân hàng ngày qua ngân hàng khác. Lãi suất thì lên đỉnh như lúc "xuất" ngoài. 

Người khôn của khó! Không làm ăn được thì gửi tiết kiệm, chứ nghe theo mấy tiktoker thì thành đàn gà cho bọn cổ chứng nó vặt lông à?

Đang ăn nên làm ra, tranh thủ gửi kiếm tí tiết kiệm đu theo mặt bằng lãi suất tăng 1,5 - 2 điểm % trong cả năm 2022 cho đỡ phí.

Giá cả mớ rau, cọng hành, gói mè,.. theo đó cũng tăng. Các cụ hưởng lương hưu chả biết nên vui hay buồn? Còn các cụ vừa mới nhận lương 9 củ một năm, sắp vào tuổi hưu trí thì được mất đồng?

Tháng 6.2025 tôi đủ tuổi nghỉ hưu, lương của tôi hiện nay là 9 triệu đồng/tháng. Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội 34 năm, vậy lương hưu của tôi được tính thế nào?

Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 1.1.2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này:
  • Tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.
  • Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 1.1.2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

  • Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
  • Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.
  • Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau:
  • Đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. 
  • Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x  Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH


Trong đó: Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:
- Đối với lao động nam:
+ Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45% (NLĐ nghỉ hưu năm 2021, đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45%)
+ Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.
Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Đối với lao động nữ:
- Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.
- Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.
Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Như vậy, tháng 6.2025 bà đủ tuổi nghỉ hưu, lương của bà hiện nay là 9 triệu đồng/tháng, có 34 năm đóng bảo hiểm xã hội. Phần trăm lương hưu được tính như sau:

15 năm đầu tương ứng với 45%; 19 năm tiếp theo tương ứng với 38%.

Tổng số phần trăm lương hưu của bà là 45% + 38% = 83% > 75%. 
Vậy lương hưu của bà là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Nếu mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội của bà là 9 triệu đồng thì lương hưu sẽ được tính: 75% x 9 triệu đồng = 6,750 triệu đồng/tháng.


Không chỉ là đồng tiền dắt túi. Lương hưu còn là cứu cánh, là lệnh bài để con cái không đuổi bố mẹ già ra khỏi nhà. Cám cảnh không còn sức lao động, phụ thuộc vào con cái là bài học thực tiễn. Sống vui khỏe, an nhàn đến 100 tuổi, là kiếm được một mớ rồi. 

lời nhắn nhủ

Cảm ơn bạn đã để lại Trí Khôn nơi tăm tối này! Chúc một ngày với tốt lành đến với bạn và người thân!

Mới hơn Cũ hơn