làm giầu

Ông bà già lo hết chục đời

Thời thế vận đổi sao dời, giầu nứt đố đổ vách thường vỗ ngực nói ăn hêt 10 đời không hết. Nhưn…

Muốn nghèo cũng méo yên

Tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Tiền nó lùa đàn gà này sang chuồng nh…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào