làm giầu

Muốn nghèo cũng méo yên

Tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Tiền nó lùa đàn gà này sang chuồng nh…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào