english

Doctor Barry's Amazing Secret

Trong 50 năm, làm việc tận tụy trong vỏ bọc của một người đàn ông. Bác sĩ người Anh cao 5 feet…

How To Stay Safe in Cold Weather

Lạnh là cóng, cóng là nằm. Nóng là thế, nhưng chết đói chết rét mới thực sự đáng sợ. Làm gì kh…

The Lampedusa Crossew

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng Colin Lowther và Liz Waid kể câu chuyện kể về một người đang trở thà…

Frida Kahlo, Artist of Mexico

Những tác phẩm của Frida Kahlo, với tư cách là một nghệ sĩ vẫn còn khá xa lạ cho đến cuối nhữn…

The Amazing History of Tea

Từng giới thiệu kênh Spotlight English cho các bác một ngày tháng 8 năm 2021. Để đỡ bỏ phí …

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào