hướng dẫn

Mbira - nhạc cụ Zimbabwe

Bắt đầu với việc tập đếm 1, 2, 3 và like nhiệt tình vào chiếc đàn Kalimba nhỏ trên tay. Chúng …

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào