Thêm bánh quy, tăng trải nghiệm trang cùng blogspot

Với các giao diện mới các bác múc được hiện tại, gần như đang trang bị hệ thống làm Bánh quy/ Cookies hiện lên khi lần đầu vào trang.

Nhờ mấy cái Bánh quy/ Cookies mà website tạo ra. Trải nghiệm trực tuyến trên trang sẽ dễ dàng hơn với người truy cập dựa vào lưu thông tin duyệt web.

Với hướng dẫn này, các trang web có thể duy trì trạng thái đăng nhập, ghi nhớ tùy chọn trang web và cung cấp nội dung phù hợp với vị trí của người dùng. 

Bước 1: Chỉnh sửa HTML 

Truy cập vào Blogger DashBoard, chọn mục Chủ đề/ Theme Section. Từ phần Tùy chọn chỉnh của Giao diện/Theme, chọn Tùy chỉnh /HTML Section


Sau này còn vào đây nhiều, đừng quên học thêm html, css, js,... để phục vụ thêm cho hiệu chỉnh hay thay đổi trang. Sẵn sàng Ctrl+F để tìm kiếm đến từ khóa sau và cóp/dán đoạn code sau:

A. Tìm kiếm ]]></b:skin> 

Dán đoạn CSS Script Đây là phần CSS giao diện cho cái pop-up thông báo phía trên  ]]></b:skin>

/* Cookies Consent Notice của Fineshop - nhặt nhanh bởi ngutri.com */

.ckWrap{position:fixed;right:0;left:0;bottom:-600px;z-index:50;width:100%;padding:20px;background:rgba(255, 255, 255, 0.8);-webkit-backdrop-filter:blur(10px);backdrop-filter:blur(10px);border-radius:30px 30px 0 0;box-shadow:0 -10px 25px -5px rgba(0,0,0,.1);align-items:center;justify-content:center;text-align:center;animation:ckUp 2.5s forwards;animation-delay:1s;-webkit-animation:ckUp 2.5s forwards;-webkit-animation-delay:1s}
.ckWrap.acptd{animation:ckDn 2.5s backwards;animation-delay:.3s;-webkit-animation:ckDn 2.5s backwards;-webkit-animation-delay:.3s}
.ckWrap.hidden{display:none}
.ckWrap .ckCont svg{width:50px;height:50px;fill:#08102b;stroke:#08102b;stroke-width:.8}
.ckCont h2{margin:0;color:#08102b;font-size:1.5rem;font-weight:800;font-family:inherit}
.ckCont p{margin:10px 0;line-height:1.7em;color:#08102b;font-size:0.9rem;font-weight:400;font-family:inherit}
.ckWrap .btn{display:inline-flex;align-items:center;margin:0;padding:10px 15px;outline:0;border:0;border-radius:2px;line-height:20px;color:#fefefe;background-color:#482dff;font-size:13px;font-family:inherit;text-decoration:none;white-space:nowrap;overflow:hidden;max-width:100%;cursor:pointer;transition:all 0.3s ease}
.ckWrap .btn:hover{opacity:.8;transform:scale(0.97)}
.ckWrap .btn.outl{color:#08102b;margin-left:8px;background-color:transparent;border:1px solid #767676}
.ckWrap .btn.outl:hover{border-color:#482dff}

@media screen and (min-width:768px){.ckWrap{max-width:450px;border-radius:10px;left:auto;right:30px;bottom:-500px;box-shadow:0 5px 35px rgba(0,0,0,.1);animation:ckdeskUp 2.5s forwards;animation-delay:1s;-webkit-animation:ckdeskUp 2.5s forwards;-webkit-animation-delay:1s}.ckWrap.acptd{animation:ckdeskDn 2.5s backwards;animation-delay:.3s;-webkit-animation:ckdeskDn 2.5s backwards;-webkit-animation-delay:0.3s}}

@-webkit-keyframes ckUp{100%{bottom:0}}
@keyframes ckUp{100%{bottom:0}}
@-webkit-keyframes ckdeskUp{100%{bottom:30px}}
@keyframes ckdeskUp{100%{bottom:30px}}
@-webkit-keyframes ckDn{0%{bottom:0}100%{bottom:-600px}}
@keyframes ckDn{0%{bottom:0}100%{bottom:-600px}}
@-webkit-keyframes ckdeskDn{0%{bottom:30px}100%{bottom:-600px}}
@keyframes ckdeskDn{0%{bottom:30px}100%{bottom:-600px}}
.darkMode .ckWrap{background:rgba(50, 50, 50, 0.8)}
.darkMode .ckWrap .ckCont svg{fill:#fefefe;stroke:#fefefe}
.darkMode .ckCont h2, .darkMode .ckCont p, .darkMode .btn.outl{color:#fefefe}

B. Tìm kiếm </head>

Thêm đoạn script dưới đây phía trên vị trí của </head> vừa tìm được
<script>/*<![CDATA[*/ /* Disable default Blogger cookie notice */ cookieChoices = {}; /*]]>*/</script>

C. Tìm kiếm </body>

Cũng tìm kiếm </body> và dán đoạn code dưới đây ở phía trên. 
<script>/*<![CDATA[*/ /* Cookies Consent Notice Script by Fineshop, nhặt nhạnh bởi ngutri.com*/ var ckBox=document.querySelector("#ckBox"),ckAcptBtn=document.querySelector("#ckAcptBtn"),ckErrMes="Cookie can't be set! Please unblock this site from the cookie setting of your browser.";if(null!=ckBox){ckAcptBtn.onclick=()=>{document.cookie="CookieConsentByFineshop=Accepted; max-age=2592000; path=/",document.cookie?ckBox.classList.add("acptd"):alert(ckErrMes)};let e=document.cookie.indexOf("CookieConsentByFineshop=Accepted");-1!=e?ckBox.classList.add("hidden"):ckBox.classList.remove("hidden")} /*]]>*/</script>

Kết thúc phần xử lý với HTML của giao diện trang. Chúng ta save/lưu lại ba chỉnh sửa trên, và tiến hành quay trở lại phần Bố cục của trang/Layout Section.

Bánh quy (cookie) là thực phẩm được nướng hoặc làm chín có hình dạng nhỏ, phẳng và ngọt. Bánh thường chứa bột, đường và một số loại dầu hoặc chất béo. Món này có thể bao gồm các thành phần khác như nho khô, yến mạch, sô cô la chip, các loại hạt, v.v.


Ở hầu hết các quốc gia nói tiếng Anh ngoại trừ Hoa Kỳ và Canada, bánh quy giòn là biscuits. Trong tiếng Việt, biscuits được gọi là bánh bích quy (bắt nguồn từ tiếng Pháp biscuit /biskɥi/). Các loại bánh quy cứng hơn cần nhai kỹ được gọi là cookies ngay cả ở Vương quốc Anh. Một số loại cookie cũng có thể được đặt tên theo hình dạng, chẳng hạn như "date squares" hay "bars".


Bước 2: Tạo widget Cookies Consent, thêm bánh cho trang

Sau phần cập nhật thành công giao diện với 3 đoạn code trên. Chúng ta sẽ thêm một wiget chứa đoạn mã HTML/Javascript để hiện thị trên trang. Lưu ý tạo Widget HTML/Javascript thì đặt ở sidebar, vì một vài giao diện vứt vào khu vực chính thường không hoạt động.

<!--[ Cookies Consent Notice by Fineshop, cóp nhặt bởi ngutri.com ]-->

<div class='ckWrap hidden' id='ckBox'>
  <div class='ckCont'>
    <!--[ Cookies Icon ]-->
    <svg viewbox='0 0 50 50'><path d='M 25 4 C 13.414063 4 4 13.414063 4 25 C 4 36.585938 13.414063 46 25 46 C 36.585938 46 46 36.585938 46 25 C 46 24.378906 45.960938 23.78125 45.910156 23.203125 C 45.878906 22.855469 45.671875 22.546875 45.359375 22.390625 C 45.042969 22.234375 44.671875 22.253906 44.375 22.441406 C 43.824219 22.792969 43.191406 23 42.5 23 C 41.015625 23 39.769531 22.082031 39.253906 20.792969 C 39.148438 20.527344 38.933594 20.320313 38.667969 20.222656 C 38.398438 20.125 38.101563 20.144531 37.847656 20.28125 C 37.003906 20.738281 36.035156 21 35 21 C 31.675781 21 29 18.324219 29 15 C 29 13.964844 29.261719 12.996094 29.71875 12.152344 C 29.855469 11.898438 29.875 11.601563 29.777344 11.332031 C 29.679688 11.066406 29.472656 10.851563 29.207031 10.746094 C 27.917969 10.230469 27 8.984375 27 7.5 C 27 6.808594 27.207031 6.175781 27.558594 5.625 C 27.746094 5.328125 27.765625 4.957031 27.609375 4.640625 C 27.453125 4.328125 27.144531 4.121094 26.796875 4.089844 C 26.21875 4.039063 25.621094 4 25 4 Z M 38 4 C 36.894531 4 36 4.894531 36 6 C 36 7.105469 36.894531 8 38 8 C 39.105469 8 40 7.105469 40 6 C 40 4.894531 39.105469 4 38 4 Z M 25 6 C 25.144531 6 25.292969 6.015625 25.4375 6.023438 C 25.285156 6.519531 25 6.953125 25 7.5 C 25 9.4375 26.136719 10.984375 27.660156 11.960938 C 27.269531 12.90625 27 13.917969 27 15 C 27 19.40625 30.59375 23 35 23 C 36.082031 23 37.09375 22.730469 38.039063 22.339844 C 39.015625 23.863281 40.5625 25 42.5 25 C 43.046875 25 43.480469 24.714844 43.980469 24.5625 C 43.984375 24.707031 44 24.855469 44 25 C 44 35.503906 35.503906 44 25 44 C 14.496094 44 6 35.503906 6 25 C 6 14.496094 14.496094 6 25 6 Z M 36.5 12 C 35.671875 12 35 12.671875 35 13.5 C 35 14.328125 35.671875 15 36.5 15 C 37.328125 15 38 14.328125 38 13.5 C 38 12.671875 37.328125 12 36.5 12 Z M 21.5 15 C 20.671875 15 20 15.671875 20 16.5 C 20 17.328125 20.671875 18 21.5 18 C 22.328125 18 23 17.328125 23 16.5 C 23 15.671875 22.328125 15 21.5 15 Z M 45 15 C 44.449219 15 44 15.449219 44 16 C 44 16.550781 44.449219 17 45 17 C 45.550781 17 46 16.550781 46 16 C 46 15.449219 45.550781 15 45 15 Z M 15 20 C 13.34375 20 12 21.34375 12 23 C 12 24.65625 13.34375 26 15 26 C 16.65625 26 18 24.65625 18 23 C 18 21.34375 16.65625 20 15 20 Z M 24.5 24 C 23.671875 24 23 24.671875 23 25.5 C 23 26.328125 23.671875 27 24.5 27 C 25.328125 27 26 26.328125 26 25.5 C 26 24.671875 25.328125 24 24.5 24 Z M 17 31 C 15.894531 31 15 31.894531 15 33 C 15 34.105469 15.894531 35 17 35 C 18.105469 35 19 34.105469 19 33 C 19 31.894531 18.105469 31 17 31 Z M 30.5 32 C 29.121094 32 28 33.121094 28 34.5 C 28 35.878906 29.121094 37 30.5 37 C 31.878906 37 33 35.878906 33 34.5 C 33 33.121094 31.878906 32 30.5 32 Z'/></svg>

    <!--[ Cookies Notice Heading ]-->
    <h2>Cookies Consent</h2>
    <!--[ Cookies Notice Detail ]-->
    <p>This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.</p>
  </div>
  <button class='btn' id='ckAcptBtn'>Accept Cookies!</button>
  <a class='btn outl' href='https://policies.google.com/technologies/cookies'>Learn More</a>
</div>

Đây là nội dung HTML nên có thể tùy chỉnh nội dung cho phù hợp với thông báo của trang đến người duyệt web. Thêm hình ảnh, gắn link,... thoải mái. Còn nếu thay đổi giao diện hiển thị thì mới quay lại Bước 1, mục Tìm kiếm ]]></b:skin> 

Lưu lại, save bố cụ và F5 lại trang để thấy sự pop-up nhảy lên với thông báo: "Muốn thêm bánh quy, để tăng trải nghiệm khi truy cập trang website, thì ấn chấp nhận ngay hoặc xem thêm"

1 Nhận xét

Cảm ơn bạn đã để lại Trí Khôn nơi tăm tối này! Chúc một ngày với tốt lành đến với bạn và người thân!

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã để lại Trí Khôn nơi tăm tối này! Chúc một ngày với tốt lành đến với bạn và người thân!

Mới hơn Cũ hơn