wtFun

Ăn thịt lợn là TỘI ÁC

Với kỷ lục 20.000 bảng, tương đương 611 triệu đồng, tác phẩm nghệ thuật " Wild and Free &…

Ngày của Phở - 12 tháng 12

Chả có bất kỳ ngày nào được giới thạo và khoái phở chọn cả. Nhưng nghe đâu ngày của phở 12 thá…

Cập nhật tháng 11 cho Heroes 3

Một vài update gần đây có chỉnh sửa, và có thể cập nhật mới Spell Research giúp luyện phép  là nhữn…

Hoãn sao cái sự sung sướng

Đã là 11 của tháng NNN , còn 20 ngày nữa mới kết thúc. Hoạt động sôi nổi, mạch sóng ngầm của vũ trụ…

Sống chó và giống chó

Đời sống dù có tốt lên đến đâu, hay kể cả không có miếng ăn mà đút vào mồm. Người ta vẫn muốn …

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào