Ăn thịt lợn là TỘI ÁC

Với kỷ lục 20.000 bảng, tương đương 611 triệu đồng, tác phẩm nghệ thuật " Wild and Free &…

Giải cứu đàn gà trong sân

Sau chó, lợn,... đàn gà nhất định phải được giải cứu khỏi thế giới loài người. Không còn đùi c…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào