"xóa xăm"

Tẩy xăm, xóa sẹo trên da

Cuộc sống có những thăng trầm. Lên xong rồi xuống, lúc vào lúc ra. Phụ nữ chỉ đẹp khi họ không thuộ…

Có phô tô sốp bớt phấn son

Lúa tốt nhờ phân. Đôi chân đẹp và dài hơn nhờ phô tô sốp. Nay với công nghệ tẩy trắng, xóa nám, mụn…

Không tìm thấy kết quả nào