Spell Book: Hệ thống phép thuật trong Heroes 3

Trong Heroes III, các tướng phép dễ dàng trên cơ nếu kẻ địch thất học chỉ biết có đâm chém. Sự cơ động, lên expert phép thuật khiến ra skill nào là hiệu quả tối đa. Ngoài sát thương, giảm sức phòng ngự,... các tướng phép sớm tung hoành khắp bản đồ nhờ loạt kỹ năng khác nhau.

Các loại phép thuật được chia ra 4 trường phái chính là phép có thuộc tính gió, đất, nước, lửa và phép đại trà (gọi thuyền, soi hàng, check map,...). Nhưng còn vô vàn phép thuật có khi bạn chưa từng để ý đến?

tat-tan-tat-he-thong-phep-thuat-magic-heroes-3-2021

Cách tiếp cận phép thuật rất dễ dàng. Với mỗi ngôi nhà phép thuật, các bác sẽ được mua sách/ spellbook để mang bên mình. Lên đủ cấp độ tối đa của nhà phép thuật, sẽ học được phép thuật cao cấp hơn (max là level 5). 

  • Lên level cho nhân vật, pháp huy "chuyên môn" của các heroes để nâng cao sức mạnh phép thuật
  • Chăm chỉ đi nhặt nhạnh cũng giúp nhặt được ít bí kíp phép thuật.
  • Rồi các heroes có thể dạy cho nhau, học lỏm từ kẻ địch.
  • Mặc đồ ghép artifacts hay sở hữu đổ một hoặc tất cả Tome of Artifacts; 
  • Lẻn vào thành của kẻ địch để học tập cũng là một ý kiến hay
  • Level của phép thuật càng cao, thì tốn bớt điểm spell đi rất nhiều
  • Điểm Spell đọc phép bằng 10 lân chỉ số knowledge (Thông minh ắt học giỏi )


Dưới đây là danh sách các phép thuật được phân theo cấp độ từ level 1 đến level 5 để các bạn tiện tham khảo. Cơ bản đây là các phép thuật chung cho các bản mod, có thể khác đôi chút tùy vào thực tế bản mod. Các bác có thể vừa chơi vừa ngâm cứu thực tế.

Name Hiệu ứng 
Bloodlust small.png  Bloodlust | Fire Magic | 1
Increases the attack skill of target (or all) allied creature for melee attacks.
Cure small.png  Cure | Water Magic | 1
Removes all negative spell effects from target (or all) allied troop and heals it for (10/20/30 + (power x 5)) health points.
Curse small.png  Curse | Fire Magic | 1
The targeted (or all) enemy unit(s) deliver minimum or reduced damage when attacking.
Dispel small.png  Dispel | Water Magic | 1
Removes all spell effects from target allied, enemy or all creatures and the battlefield.
Bless small.png  Bless | Water Magic | 1
Target (or all) allied creature(s) inflict maximum damage (or maximum +1) when they attack.
Haste small.png  Haste | Air Magic | 1
Target (or all) allied troop's speed is increased by 3 (or 5) hexes per turn.
Magic Arrow small.png  Magic Arrow | All Schools | 1
Target, enemy troop receives (10/20/30 + (power x 10)) damage
Protection from Fire small.png  Protection from Fire | Fire Magic | 1
Reduces damage taken from fire spells. Basic: Single ally. Expert: All allies.
Protection from Water small.png  Protection from Water | Water Magic | 1
Reduces damage taken from water spells. Basic: Single ally. Expert: All allies.
Shield small.png  Shield | Earth Magic | 1
Reduces damage taken from hand-to-hand attacks. Basic: Single ally. Expert: All allies.
Slow small.png  Slow | Earth Magic | 1
Decreases speed. Basic: Single enemy. Expert: All enemies.
Summon Boat small.png  Summon Boat | Water Magic | 1
Summons unoccupied boat to nearby body of water.
Stone Skin small.png  Stone Skin | Earth Magic | 1
Increases defense rating. Basic: Single ally. Expert: All allies.
View Air small.png  View Air | Air Magic | 1
Reveals location of all unclaimed artifacts.
View Earth small.png  View Earth | Earth Magic | 1
Reveals location of all resources.
Blind small.png  Blind | Fire Magic | 2
Prevents any action from being taken by target enemy creature.
Death Ripple small.png  Death Ripple | Earth Magic | 2
Inflicts magic damage on all living creatures.
Disguise small.png  Disguise | Air Magic | 2
Modifies the army composition scouting report visible to enemies.
Disrupting Ray small.png  Disrupting Ray | Air Magic | 2
Reduces defense rating of a single enemy. May be used repeatedly on the same target.
Fire Wall small.png  Fire Wall | Fire Magic | 2
Creates wall of fire at target location that inflicts magic damage on creatures that pass through.
Fortune small.png  Fortune | Air Magic | 2
Increases luck. Basic: Single ally. Expert: All allies.
Ice Bolt small.png  Ice Bolt | Water Magic | 2
Inflicts magic damage on a single enemy.
Lightning Bolt small.png  Lightning Bolt | Air Magic | 2
Inflicts magic damage on a single enemy.
Precision small.png  Precision | Air Magic | 2
Increases ranged attack rating. Basic: Single ally. Expert: All allies.
Protection from Air small.png  Protection from Air | Air Magic | 2
Reduces damage taken from air spells. Basic: Single ally. Expert: All allies.
Quicksand small.png  Quicksand | Earth Magic | 2
Places quicksand at random locations on the battlefield. Only visible to caster and creatures native to the terrain. Creatures attempting to pass through quicksand become stuck and make the location of the quicksand visible.
Remove Obstacle small.png  Remove Obstacle | Water Magic | 2
Removes obstacles from the battlefield. Basic: Only trees, rocks and other natural obstacles may be removed. Advanced: May also remove fire walls.
Scuttle Boat small.png Scuttle Boat | Water Magic | 2
Destroys nearby unoccupied boat.
Visions small.png  Visions | All Schools | 2
Increases information shown in scouting reports of towns, creatures and heroes.
Weakness small.png  Weakness | Water Magic | 2
Reduces attack rating. Basic: Single enemy. Expert: All enemies.
Air Shield small.png  Air Shield | Air Magic | 3
Reduces damage taken from ranged attacks.
Animate Dead small.png  Animate Dead | Earth Magic | 3
Reanimates killed undead creatures. Reanimated creatures are not lost when combat ends.
Anti-Magic small.png  Anti-Magic | Earth Magic | 3
Grants spell immunity to a single creature.
Destroy Undead small.png  Destroy Undead | Air Magic | 3
Inflicts magic damage on all undead creatures.
Earthquake small.png  Earthquake | Earth Magic | 3
Inflicts damage on random castle wall sections during a siege.
Fireball small.png  Fireball | Fire Magic | 3
Inflicts magic damage on all creatures in area.
Force Field small.png  Force Field | Earth Magic | 3
Places force field at specified location. Creatures cannot pass this field.
Forgetfulness small.png  Forgetfulness | Water Magic | 3
Prevents use of ranged attacks. Basic: Single enemy. Expert: All enemies.
Frost Ring small.png  Frost Ring | Water Magic | 3
Inflicts magic damage on all creatures in area.
Hypnotize small.png  Hypnotize | Air Magic | 3
Allows control of actions taken by enemy creature.
Land Mine small.png  Land Mine | Fire Magic | 3
Places landmines at random locations on the battlefield. Only visible to caster and creatures native to the terrain.
Mirth small.png  Mirth | Water Magic | 3
Increases morale. Basic: Single ally. Expert: All allies.
Misfortune small.png  Misfortune | Fire Magic | 3
Reduces luck. Basic: Single enemy. Expert: All enemies.
Protection from Earth small.png  Protection from Earth | Earth Magic | 3
Reduces damage taken from earth spells. Basic: Single ally. Expert: All allies.
Teleport small.png  Teleport | Water Magic | 3
Teleports ally to location on the battlefield. Expert: May teleport creature over castle walls.
Armageddon small.png  Armageddon | Fire Magic | 4
Inflicts magic damage on all creatures on the battlefield.
Berserk small.png  Berserk | Fire Magic | 4
Forces enemy to attack closest creature.
Chain Lightning small.png  Chain Lightning | Air Magic | 4
Inflicts magic damage on initial creature and reduced damage on nearby creatures.
Clone small.png  Clone | Water Magic | 4
Creates clone of allied creature.
Counterstrike small.png  Counterstrike | Air Magic | 4
Allows extra retaliations per round. Basic: Single ally. Expert: All allies.
Fire Shield small.png  Fire Shield | Fire Magic | 4
Inflicts magic damage proportional to damage taken from hand-to-hand attacks.
Frenzy small.png  Frenzy | Fire Magic | 4
Increases attack rating and sets defense rating to 0.
Inferno small.png  Inferno | Fire Magic | 4
Inflicts magic damage on all creatures in area.
Meteor Shower small.png  Meteor Shower | Earth Magic | 4
Inflicts magic damage on all creatures in area.
Prayer small.png  Prayer | Water Magic | 4
Increases attack rating, defense rating and speed. Basic: Single ally. Expert: All allies.
Resurrection small.png  Resurrection | Earth Magic | 4
Resurrects killed living creatures until the end of combat. Advanced: Resurrected creatures are not lost when combat ends.
Slayer small.png  Slayer | Fire Magic | 4
Increases attack rating of a single ally against Dragons, Behemoths and Hydras. Advanced: Effect applies to Angels and Devils. Expert: Effect applies to Titans.
Sorrow small.png  Sorrow | Earth Magic | 4
Reduces morale. Basic: Single enemy. Expert: All enemies.
Town Portal small.png  Town Portal | Earth Magic | 4
Teleports hero to closest allied, unoccupied town. Advanced: May choose any allied, unoccupied town.
Water Walk small.png  Water Walk | Water Magic | 4
Allows movement to visible land across bodies of water.
Dimension Door small.png  Dimension Door | Air Magic | 5
Teleports hero to visible location.
Fly small.png  Fly | Air Magic | 5
Allows movement to visible land over all map obstacles. Cannot fly through cave walls in the underground.
Implosion small.png  Implosion | Earth Magic | 5
Inflicts magic damage on a single enemy.
Magic Mirror small.png  Magic Mirror | Air Magic | 5
Reflects hostile spells to a random enemy. Basic: 20% chance of occurrence. Advanced: 30% chance. Expert: 40% chance.
Sacrifice small.png  Sacrifice | Fire Magic | 5
Destroys and removes living, unkilled allies to bring previously living, killed allies back to life.
Summon Air Elemental small.png  Summon Air Elemental | Air Magic | 5
Summons allied Air Elementals for the duration of combat.
Summon Earth Elemental small.png  Summon Earth Elemental | Earth Magic | 5
Summons allied Earth Elementals for the duration of combat.
Summon Fire Elemental small.png  Summon Fire Elemental | Fire Magic | 5
Summons allied Fire Elementals for the duration of combat.
Summon Water Elemental small.png  Summon Water Elemental | Water Magic | 5
Summons allied Water Elementals for the duration of combat.
Titan's Lightning Bolt small.png  Titan's Lightning Bolt | Air Magic | 5
Inflicts 600 magic damage on a single enemy. Requires Titan's Thunder.


Dưới đây nữa, là video đánh giá các phép thuật để các bạn tham khảo. Đừng quên bật cc ngôn ngữ tiếng Việt nếu chưa kịp học tiếng anh nhé


Như vậy là các bác có thể tận dụng thế mạnh của tướng Magic đi bón hành cho team Might rồi. Không phải ai cũng sinh ra được ăn hoc phép thuật đoàng hoàng đâu. Có những tướng phải bỏ tiền ra mua spell book cơ đấy. Hãy phát huy tố đa và sức mạnh ở kỹ năng chuyên môn tướng Magic để thấy sức mạnh của phép thuật.

lời nhắn nhủ

Cảm ơn bạn đã để lại Trí Khôn nơi tăm tối này! Chúc một ngày với tốt lành đến với bạn và người thân!

Mới hơn Cũ hơn