Hướng dẫn cơ bản về Typograph: Làm sao để sử dụng hiệu quả?

Như đã từng giới thiệu hai bài: Mood của Typography và Công thức đơn giản để có 1 Typography trước đây. Khóa học cơ bản về Typography, tác giả Laura Keung sẽ đưa ta đi một vòng để các bạn hiểu thêm về Typography.

Bạn sẽ biết được sự khác nhau giữa một typeface (mặt chữ) và một font chữ? Bạn sẽ biết được nên bắt đầu sử dụng thế nào. Cùng tham gia khóa học xem hướng dẫn cơ bản về Typography.

Typography là nghệ thuật sắp xếp, thiết kế và sáng tạo hình dáng câu văn, chữ viết sao cho có tính thẩm mỹ, thể hiện một phong cách nhất định. Công việc này bao gồm thiết kế kiểu chữ (typeface), cỡ chữ, độ giãn cách, cũng như trang trí, v.v.

1. Introduction
 1.1 Introduction / Giới thiệu
 1.2 A Brief History of Type / Lịch sử chữ viết
 1.3 Typeface vs. Font / Kiểu chữ vs, Phông chữ
2. Type Classification and Type Families
 2.1 Type Classification: Phân loại chữ viết 
 2.2 Type Families: Nhóm chữ viết
 2.3 Font File Types: Loại file phông chữ
3. Legibility and Readability
 3.1 Legibility and Type Anatomy / Tính rõ ràng và loại hình giải phẫu
 3.2 Readability and Typesetting Basics / Khái niệm cơ bản về khả năng đọc và sắp chữ
 3.3 Common Typesetting Mistakes / Lỗi sắp chữ thường gặp
4. Choosing Fonts and Font Combinations
 4.1 Choosing the Right Fonts / Chọn phông chữ đúng thế nào
 4.2 Font Combinations / Kết hợp phông chữ
5. Conclusion
 5.1 Conclusion / Kết luận

  • Tác giả: Lautra Keung
  • Loại: Typrography, Fonts
  • Bài học: 12
  • Thời lượng: 38 phút
  • Hình thức: Free
  • Website:

lời nhắn nhủ

Cảm ơn bạn đã để lại Trí Khôn nơi tăm tối này! Chúc một ngày với tốt lành đến với bạn và người thân!

Mới hơn Cũ hơn