Trình soạn thảo Coding Blocks trong WordPress Gutenberg

Sau nhiều năm sử dụng mãi một giao diện, WordPress đã thiết kế lại mạnh mẽ trình soạn thảo của mình cho WordPress 5. Nó được gọi là Gutenberg và nó cung cấp trải nghiệm phong phú hơn, nhập vai hơn bằng cách chia các bài đăng (Post) và trang (Pages) thành các khối nội dung riêng lẻ.

Tham gia cùng Jeremy McPeak để được hướng dẫn bạn cách tạo khối, các plugin WordPress chuyên biệt giúp mở rộng chức năng của trình soạn thảo Gutenberg.

Mọi thứ trong Gutenberg sẽ xoay quanh block. Các block trong trình soạn thảo Gutenberg cho phép bạn thêm mọi loại nội dung vào bài viết, trang. Và có thể chỉnh sửa chúng một cách độc lập với các block khác.

1. Introduction
 1.1 Introduction / Giới thiệu
2. Block Fundamentals
 2.1 Setting Up Your Environment / Thiết lập môi trường
 2.2 Touring the Block's Code / Dạo quanh Block Code
 2.3 Using Built-in Components / Sử dụng thành phần tích hợp
 2.4 Storing Data With Attributes / Lưu trữ dữ liệu với các thuộc tính
 2.5 Storing More Data / Lưu trữ thêm 
 2.6 Using the RichText Component / Sử dụng thành phần RichText
 2.7 Updating the Look and Feel / Cập nhật giao diện
 3.Adding Features
 3.1 Adding Features to the Inspector / Thêm tính tăng Inspector
 3.2 Diving Deeper Into Attributes / Sâu hơn bên trong các thuộc tính
4. Conclusion
 4.1 Conclusion / Kết luận


Sau đây là giới thiệu về WordPress Gutenberg


Sự thay đổi khác biệt cho trình soạn thảo bài viết của WordPress Gutenberg liệu đã đáp ứng nhu cầu của bạn, và có thực sự phát huy tác dụng?  Nhưng nhìn chung với những ưu điể mới giúp thao tác nhanh và dễ dàng, chủ động trong việc quản lý các khối nội dung. Chắc chắn đây sẽ là sự lựa chọn đúng đắn mà Wordpress đã mang đến cho người dùng.

lời nhắn nhủ

Cảm ơn bạn đã để lại Trí Khôn nơi tăm tối này! Chúc một ngày với tốt lành đến với bạn và người thân!

Mới hơn Cũ hơn