Chọn tướng Might hay Magic và tổng hợp các tòa thành - Phần 1

Bắt đầu với 8 thành khác nhau: Castle; Rampart; Tower; Inferno; Necropolis; Dungeon; Stronghold; Fortress và có thêm 2 loại thành khác trên bản mod HotA là Conflux và Cove. Mỗi tòa thành đại diện cho một thế lực trong game với Tướng, quân và sức mạnh nội tại vốn có của nó.

Được xây dựng để cân bằng, mỗi tòa thành đều có xung- khắc lẫn nhau như thế chân vạc hay ngũ hành. Các quân và tướng trong thành cũng từ đó chia thành tướng Magic hoặc tướng Might, chưa đựng sức mạnh vốn có của bản thân để mang vinh quang về cho tiên tổ :D

lua-chon-thanh-nao-tuong-nao-heroes3-might-and-magic

Nếu muốn xem chi tiết, đọc hiểu và phân tích cặn kẽ thì loạt bài về Heroes II của tác giả Lerio là ổn để bạn bắt đầu ngâm cứu rồi. Ở đây chỉ có sơ lược thôi.

Chọn Heroes/Tướng nào cho đúng?

Bao gồm các tướng của bản gốc và các tướng của bản HotA. Tuy có nhiều bản mod khác nhau với những tướng mới. Nhưng không phải bản mod nào cũng được công nhận và yêu thích bởi cộng đồng. 

Tướng Loại - Specialty - Skill 1 - Skill 2 Magic
Adela Adela  Cleric  Specialty Bless small.gif  Bless Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Diplomacy  Basic Diplomacy  Bless small.png Bless 
Adelaide Adelaide  Cleric  Specialty Frost Ring small.gif  Frost Ring Advanced Wisdom  Advanced Wisdom   -  - Frost Ring small.png Frost Ring 
Adrienne Adrienne Armageddon's Blade  Witch  Specialty Fire Magic small.gif  Fire Magic Basic Wisdom  Basic Wisdom  Expert Fire Magic  Expert Fire Magic  Inferno small.png Inferno 
Aenain Aenain  Elementalist  Specialty Disrupting Ray small.gif  Disrupting Ray Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Air Magic  Basic Air Magic  Disrupting Ray small.png Disrupting Ray 
Aeris Aeris  Druid  Specialty Pegasi small.gif  Pegasi Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Scouting  Basic Scouting  Protection from Air small.png Protection from Air 
Aine Aine  Wizard  Specialty Gold small.gif  Gold Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Scholar  Basic Scholar  Curse small.png Curse 
Aislinn Aislinn  Necromancer  Specialty Meteor Shower small.gif  Meteor Shower Basic Necromancy  Basic Necromancy  Basic Wisdom  Basic Wisdom  Meteor Shower small.png Meteor Shower 
Ajit Ajit  Overlord  Specialty Beholders small.gif  Beholders Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Interference  Basic Interference   -
Alagar Alagar  Druid  Specialty Ice Bolt small.gif  Ice Bolt Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Sorcery  Basic Sorcery  Ice Bolt small.png Ice Bolt 
Alamar Alamar  Warlock  Specialty Resurrection small.gif  Resurrection Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Scholar  Basic Scholar  Resurrection small.png Resurrection 
Alkin Alkin  Beastmaster  Specialty Gorgons small.gif  Gorgons Basic Armorer  Basic Armorer  Basic Offense  Basic Offense   -
Anabel Anabel Horn of the Abyss  Captain  Specialty Pirates small.gif  Pirates Basic Offense  Basic Offense  Basic Archery  Basic Archery 
Andal Andal Horn of the Abyss  Navigator  Specialty Crystal small.gif  Crystal Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Pathfinding  Basic Pathfinding  Slow small.png Slow 
Andra Andra  Witch  Specialty Intelligence small.gif  Intelligence Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Intelligence  Basic Intelligence  Dispel small.png Dispel 
Arlach Arlach  Overlord  Specialty Ballista small.gif  Ballista Basic Offense  Basic Offense  Basic Artillery  Basic Artillery   -
Ash Ash  Heretic  Specialty Bloodlust small.gif  Bloodlust Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Eagle Eye  Basic Eagle Eye  Bloodlust small.png Bloodlust 
Astra Astra Horn of the Abyss  Navigator  Specialty Cure small.gif  Cure Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Luck  Basic Luck  Cure small.png Cure 
Astral Astral  Wizard  Specialty Hypnotize small.gif  Hypnotize Advanced Wisdom  Advanced Wisdom   -  - Hypnotize small.png Hypnotize 
Axsis Axsis  Heretic  Specialty Mysticism small.gif  Mysticism Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Mysticism  Basic Mysticism  Protection from Air small.png Protection from Air 
Ayden Ayden  Heretic  Specialty Intelligence small.gif  Intelligence Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Intelligence  Basic Intelligence  View Earth small.png View Earth 
Beatrice Beatrice Horn of the Abyss  Knight  Specialty Scouting small.gif  Scouting Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Scouting  Basic Scouting   -
Bidley Bidley Horn of the Abyss (Campaign/Custom)  Captain  Specialty Sea Dogs small.gif  Sea Dogs Advanced Offense  Advanced Offense   -  -  -
Boragus Boragus Armageddon's Blade  Barbarian  Specialty Ogres small.gif  Ogres Basic Offense  Basic Offense  Basic Tactics  Basic Tactics   -
Brissa Brissa  Elementalist  Specialty Haste small.gif  Haste Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Air Magic  Basic Air Magic  Haste small.png Haste 
Broghild Broghild  Beastmaster  Specialty Wyverns small.gif  Wyverns Basic Armorer  Basic Armorer  Basic Scouting  Basic Scouting   -
Bron Bron  Beastmaster  Specialty Basilisks small.gif  Basilisks Basic Armorer  Basic Armorer  Basic Interference  Basic Interference   -
Caitlin Caitlin  Cleric  Specialty Gold small.gif  Gold Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Intelligence  Basic Intelligence  Cure small.png Cure 
Calh Calh  Demoniac  Specialty Gogs small.gif  Gogs Basic Archery  Basic Archery  Basic Scouting  Basic Scouting   -
Calid Calid  Heretic  Specialty Sulfur small.gif  Sulfur Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Learning  Basic Learning  Haste small.png Haste 
Casmetra Casmetra Horn of the Abyss  Navigator  Specialty Sea Witches small.gif  Sea Witches Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Water Magic  Basic Water Magic  Dispel small.png Dispel 
Cassiopeia Cassiopeia Horn of the Abyss  Captain  Specialty Nymphs small.gif  Nymphs Basic Offense  Basic Offense  Basic Tactics  Basic Tactics   -
Catherine Catherine Armageddon's Blade  Knight  Specialty Swordsmen small.gif  Swordsmen Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Offense  Basic Offense   -
Charna Charna  Death Knight  Specialty Wights small.gif  Wights Basic Necromancy  Basic Necromancy  Basic Tactics  Basic Tactics  Magic Arrow small.png Magic Arrow 
Christian Christian  Knight  Specialty Ballista small.gif  Ballista Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Artillery  Basic Artillery   -
Ciele Ciele  Elementalist  Specialty Magic Arrow small.gif  Magic Arrow Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Water Magic  Basic Water Magic  Magic Arrow small.png Magic Arrow 
Clancy Clancy  Ranger  Specialty Unicorns small.gif  Unicorns Basic Interference  Basic Interference  Basic Pathfinding  Basic Pathfinding 
Clavius Clavius  Death Knight  Specialty Gold small.gif  Gold Basic Necromancy  Basic Necromancy  Basic Offense  Basic Offense  Magic Arrow small.png Magic Arrow 
Corkes Corkes Horn of the Abyss  Captain  Specialty Offense small.gif  Offense Basic Offense  Basic Offense  Basic Pathfinding  Basic Pathfinding  -
Coronius Coronius  Druid  Specialty Slayer small.gif  Slayer Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Scholar  Basic Scholar  Slayer small.png Slayer 
Crag Hack Crag Hack  Barbarian  Specialty Offense small.gif  Offense Advanced Offense  Advanced Offense  -
Cuthbert Cuthbert  Cleric  Specialty Weakness small.gif  Weakness Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Estates  Basic Estates  Weakness small.png Weakness 
Cyra Cyra  Wizard  Specialty Haste small.gif  Haste Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Diplomacy  Basic Diplomacy  Haste small.png Haste 
Dace Dace  Overlord  Specialty Minotaurs small.gif  Minotaurs Basic Tactics  Basic Tactics  Basic Offense  Basic Offense   -
Damacon Damacon  Overlord  Specialty Gold small.gif  Gold Advanced Offense  Advanced Offense   -  -  -
Daremyth Daremyth  Wizard  Specialty Fortune small.gif  Fortune Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Intelligence  Basic Intelligence  Fortune small.png Fortune 
Dargem Dargem Horn of the Abyss  Navigator  Specialty Air Shield small.gif  Air Shield Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Tactics  Basic Tactics  Air Shield small.png Air Shield 
Darkstorn Darkstorn  Warlock  Specialty Stone Skin small.gif  Stone Skin Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Learning  Basic Learning  Stone Skin small.png Stone Skin 
Deemer Deemer  Warlock  Specialty Meteor Shower small.gif  Meteor Shower Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Scouting  Basic Scouting  Meteor Shower small.png Meteor Shower 
Derek Derek Horn of the Abyss  Captain  Specialty Crew Mates small.gif  Crew Mates Basic Offense  Basic Offense  Basic Leadership  Basic Leadership   -
Dessa Dessa  Battle Mage  Specialty Logistics small.gif  Logistics Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Logistics  Basic Logistics  Stone Skin small.png Stone Skin 
Dracon Dracon Armageddon's Blade  Wizard  Specialty Enchanters small.gif  Enchanters Advanced Wisdom  Advanced Wisdom   -  - Haste small.png Haste 
Drakon Drakon  Beastmaster  Specialty Gnolls small.gif  Gnolls Basic Armorer  Basic Armorer  Basic Leadership  Basic Leadership   -
Edric Edric  Knight  Specialty Griffins small.gif  Griffins Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Armorer  Basic Armorer   -
Elleshar Elleshar  Druid  Specialty Intelligence small.gif  Intelligence Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Intelligence  Basic Intelligence  Curse small.png Curse 
Elmore Elmore Horn of the Abyss  Captain  Specialty Navigation small.gif  Navigation Advanced Navigation  Advanced Navigation   -  -  -
Eovacius Eovacius Horn of the Abyss  Navigator  Specialty Clone small.gif  Clone Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Intelligence  Basic Intelligence  Clone small.png Clone 
Erdamon Erdamon  Planeswalker  Specialty Earth Elementals small.gif  Earth Elementals Basic Tactics  Basic Tactics  Basic Estates  Basic Estates  -
Fafner Fafner  Alchemist  Specialty Nagas small.gif  Nagas Basic Scholar  Basic Scholar  Basic Interference  Basic Interference  Haste small.png Haste 
Fiona Fiona  Demoniac  Specialty Hell Hounds small.gif  Hell Hounds Advanced Scouting  Advanced Scouting   -  -  -
Fiur Fiur  Planeswalker  Specialty Fire Elementals small.gif  Fire Elementals Advanced Offense  Advanced Offense   -  -  -
Galthran Galthran  Death Knight  Specialty Skeletons small.gif  Skeletons Basic Necromancy  Basic Necromancy  Basic Armorer  Basic Armorer  Shield small.png Shield 
Gelare Gelare  Elementalist  Specialty Gold small.gif  Gold Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Water Magic  Basic Water Magic  Dispel small.png Dispel 
Gelu Gelu Armageddon's Blade  Ranger  Specialty Sharpshooters small.gif  Sharpshooters Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Archery  Basic Archery  -
Gem Gem  Druid  Specialty First Aid small.gif  First Aid Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic First Aid  Basic First Aid  Summon Boat small.png Summon Boat *
Geon Geon  Warlock  Specialty Eagle Eye small.gif  Eagle Eye Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Eagle Eye  Basic Eagle Eye  Slow small.png Slow 
Gerwulf Gerwulf  Beastmaster  Specialty Ballista small.gif  Ballista Basic Armorer  Basic Armorer  Basic Artillery  Basic Artillery  -
Gird Gird  Battle Mage  Specialty Sorcery small.gif  Sorcery Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Sorcery  Basic Sorcery  Bloodlust small.png Bloodlust 
Giselle Giselle Horn of the Abyss  Ranger  Specialty Interference small.gif  Interference Advanced Interference  Advanced Interference   -  -  -
Gretchin Gretchin  Barbarian  Specialty Goblins small.gif  Goblins Basic Offense  Basic Offense  Basic Pathfinding  Basic Pathfinding   -
Grindan Grindan  Elementalist  Specialty Gold small.gif  Gold Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Earth Magic  Basic Earth Magic  Slow small.png Slow 
Gundula Gundula  Battle Mage  Specialty Offense small.gif  Offense Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Offense  Basic Offense  Slow small.png Slow 
Gunnar Gunnar  Overlord  Specialty Logistics small.gif  Logistics Basic Tactics  Basic Tactics  Basic Logistics  Basic Logistics  -
Gurnisson Gurnisson  Barbarian  Specialty Ballista small.gif  Ballista Basic Offense  Basic Offense  Basic Artillery  Basic Artillery  -
Haart Lich Haart Lich Armageddon's Blade  Death Knight  Specialty Black Knights small.gif  Black Knights Advanced Necromancy  Advanced Necromancy  - - Slow small.pngSlow
Halon Halon  Wizard  Specialty Mysticism small.gif  Mysticism Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Mysticism  Basic Mysticism  Stone Skin small.png Stone Skin 
Ignatius Ignatius  Demoniac  Specialty Imps small.gif  Imps Basic Tactics  Basic Tactics  Basic Interference  Basic Interference   -
Ignissa Ignissa  Planeswalker  Specialty Fire Elementals small.gif  Fire Elementals Basic Offense  Basic Offense  Basic Artillery  Basic Artillery   -
Illor Illor Horn of the Abyss  Captain  Specialty Stormbirds small.gif  Stormbirds Basic Armorer  Basic Armorer  Basic Tactics  Basic Tactics  -
Ingham Ingham  Cleric  Specialty Monks small.gif  Monks Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Mysticism  Basic Mysticism  Curse small.png Curse 
Inteus Inteus  Elementalist  Specialty Bloodlust small.gif  Bloodlust Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Fire Magic  Basic Fire Magic  Bloodlust small.png Bloodlust 
Iona Iona  Alchemist  Specialty Genies small.gif  Genies Basic Scholar  Basic Scholar  Basic Intelligence  Basic Intelligence  Magic Arrow small.png Magic Arrow 
Isra Isra  Death Knight  Specialty Necromancy small.gif  Necromancy Advanced Necromancy  Advanced Necromancy   - - Magic Arrow small.png Magic Arrow 
Ivor Ivor  Ranger  Specialty Elves small.gif  Elves Basic Archery  Basic Archery  Basic Offense  Basic Offense   -
Jabarkas Jabarkas  Barbarian  Specialty Orcs small.gif  Orcs Basic Offense  Basic Offense  Basic Archery  Basic Archery   -
Jaegar Jaegar  Warlock  Specialty Mysticism small.gif  Mysticism Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Mysticism  Basic Mysticism  Shield small.png Shield 
Jeddite Jeddite  Warlock  Specialty Resurrection small.gif  Resurrection Advanced Wisdom  Advanced Wisdom   -  - Resurrection small.png Resurrection 
Jenova Jenova  Ranger  Specialty Gold small.gif  Gold Advanced Archery  Advanced Archery   -  -  -
Jeremy Jeremy Horn of the Abyss  Captain  Specialty Cannon small.gif  Cannon Basic Offense  Basic Offense  Basic Artillery  Basic Artillery   -
Josephine Josephine  Alchemist  Specialty Golems small.gif  Golems Basic Mysticism  Basic Mysticism  Basic Sorcery  Basic Sorcery  Haste small.png Haste 
Kalt Kalt  Planeswalker  Specialty Water Elementals small.gif  Water Elementals Basic Tactics  Basic Tactics  Basic Learning  Basic Learning   -
Kilgor Kilgor Armageddon's Blade  Barbarian  Specialty Behemoths small.gif  Behemoths Advanced Offense  Advanced Offense   -  -  -
Kinkeria Kinkeria Horn of the Abyss  Witch  Specialty Learning small.gif  Learning Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Learning  Basic Learning  Slow small.png Slow 
Korbac Korbac  Beastmaster  Specialty Serpent Flies small.gif  Serpent Flies Basic Armorer  Basic Armorer  Basic Pathfinding  Basic Pathfinding   -
Krellion Krellion  Barbarian  Specialty Ogres small.gif  Ogres Basic Offense  Basic Offense  Basic Interference  Basic Interference   -
Kyrre Kyrre  Ranger  Specialty Logistics small.gif  Logistics Basic Archery  Basic Archery  Basic Logistics  Basic Logistics   -
Labetha Labetha  Elementalist  Specialty Stone Skin small.gif  Stone Skin Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Earth Magic  Basic Earth Magic  Stone Skin small.png Stone Skin 
Lacus Lacus  Planeswalker  Specialty Water Elementals small.gif  Water Elementals Advanced Tactics  Advanced Tactics   -  -  -
Leena Leena Horn of the Abyss  Captain  Specialty Gold small.gif  Gold Basic Pathfinding  Basic Pathfinding  Basic Estates  Basic Estates   -
Lord Haart Lord Haart Restoration of Erathia  Knight  Specialty Estates small.gif  Estates Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Estates  Basic Estates   -
Lorelei Lorelei  Overlord  Specialty Harpies small.gif  Harpies Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Scouting  Basic Scouting   -
Loynis Loynis  Cleric  Specialty Prayer small.gif  Prayer Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Learning  Basic Learning  Prayer small.png Prayer 
Luna Luna  Elementalist  Specialty Fire Wall small.gif  Fire Wall Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Fire Magic  Basic Fire Magic  Fire Wall small.png Fire Wall 
Malcom Malcom  Druid  Specialty Eagle Eye small.gif  Eagle Eye Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Eagle Eye  Basic Eagle Eye  Magic Arrow small.png Magic Arrow 
Malekith Malekith  Warlock  Specialty Sorcery small.gif  Sorcery Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Sorcery  Basic Sorcery  Bloodlust small.png Bloodlust 
Manfred Manfred Horn of the Abyss  Navigator  Specialty Fireball small.gif  Fireball Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Fire Magic  Basic Fire Magic  Fireball small.png Fireball 
Marius Marius  Demoniac  Specialty Demons small.gif  Demons Advanced Armorer  Advanced Armorer   -  -  -
Melodia Melodia  Druid  Specialty Fortune small.gif  Fortune Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Luck  Basic Luck  Fortune small.png Fortune 
Mephala Mephala  Ranger  Specialty Armorer small.gif  Armorer Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Armorer  Basic Armorer   -
Merist Merist  Witch  Specialty Stone Skin small.gif  Stone Skin Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Learning  Basic Learning  Stone Skin small.png Stone Skin 
Miriam Miriam Horn of the Abyss  Captain  Specialty Scouting small.gif  Scouting Basic Logistics  Basic Logistics  Basic Scouting  Basic Scouting   -
Mirlanda Mirlanda  Witch  Specialty Weakness small.gif  Weakness Advanced Wisdom  Advanced Wisdom   -  - Weakness small.png Weakness 
Moandor Moandor  Death Knight  Specialty Liches small.gif  Liches Basic Necromancy  Basic Necromancy  Basic Learning  Basic Learning  Slow small.png Slow 
Monere Monere  Planeswalker  Specialty Psychic Elementals small.gif  Psychic Elementals Basic Offense  Basic Offense  Basic Logistics  Basic Logistics   -
Mutare Drake Mutare Drake Armageddon's Blade  Overlord  Specialty Dragons small.gif  Dragons Basic Estates  Basic Estates  Basic Tactics  Basic Tactics  Magic Arrow small.png Magic Arrow 
Mutare Mutare Armageddon's Blade  Overlord  Specialty Dragons small.gif  Dragons Basic Estates  Basic Estates  Basic Tactics  Basic Tactics  Magic Arrow small.png Magic Arrow 
Nagash Nagash  Necromancer  Specialty Gold small.gif  Gold Basic Necromancy  Basic Necromancy  Basic Intelligence  Basic Intelligence  Protection from Air small.png Protection from Air 
Neela Neela  Alchemist  Specialty Armorer small.gif  Armorer Basic Scholar  Basic Scholar  Basic Armorer  Basic Armorer  Shield small.png - 
Nimbus Nimbus  Necromancer  Specialty Eagle Eye small.gif  Eagle Eye Basic Necromancy  Basic Necromancy  Basic Eagle Eye  Basic Eagle Eye  Shield small.png Shield 
Nymus Nymus  Demoniac  Specialty Pit Fiends small.gif  Pit Fiends Advanced Offense  Advanced Offense   -  -  -
Octavia Octavia  Demoniac  Specialty Gold small.gif  Gold Basic Scholar  Basic Scholar  Basic Offense  Basic Offense   -
Olema Olema  Heretic  Specialty Weakness small.gif  Weakness Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Ballistics  Basic Ballistics  Weakness small.png Weakness 
Oris Oris  Battle Mage  Specialty Eagle Eye small.gif  Eagle Eye Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Eagle Eye  Basic Eagle Eye  Protection from Air small.png Protection from Air 
Orrin Orrin  Knight  Specialty Archery small.gif  Archery Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Archery  Basic Archery   -
Pasis Pasis  Planeswalker  Specialty Psychic Elementals small.gif  Psychic Elementals Basic Offense  Basic Offense  Basic Artillery  Basic Artillery   -
Piquedram Piquedram  Alchemist  Specialty Gargoyles small.gif  Gargoyles Basic Mysticism  Basic Mysticism  Basic Scouting  Basic Scouting  Shield small.png Shield 
Pyre Pyre  Demoniac  Specialty Ballista small.gif  Ballista Basic Logistics  Basic Logistics  Basic Artillery  Basic Artillery   -
Ranloo Ranloo Horn of the Abyss  Death Knight  Specialty Ballista small.gif  Ballista Basic Necromancy  Basic Necromancy  Basic Artillery  Basic Artillery  Haste small.png Haste 
Rashka Rashka  Demoniac  Specialty Efreet small.gif  Efreet Basic Scholar  Basic Scholar  Basic Wisdom  Basic Wisdom   -
Rion Rion  Cleric  Specialty First Aid small.gif  First Aid Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic First Aid  Basic First Aid  Stone Skin small.png Stone Skin 
Rissa Rissa  Alchemist  Specialty Mercury small.gif  Mercury Basic Mysticism  Basic Mysticism  Basic Offense  Basic Offense  Magic Arrow small.png Magic Arrow 
Roland Roland Armageddon's Blade  Knight  Specialty Swordsmen small.gif  Swordsmen Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Armorer  Basic Armorer   -
Rosic Rosic  Witch  Specialty Mysticism small.gif  Mysticism Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Mysticism  Basic Mysticism  Magic Arrow small.png Magic Arrow 
Ryland Ryland  Ranger  Specialty Dendroids small.gif  Dendroids Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Diplomacy  Basic Diplomacy   -
Sandro Sandro  Necromancer  Specialty Sorcery small.gif  Sorcery Basic Necromancy  Basic Necromancy  Basic Sorcery  Basic Sorcery  Slow small.png Slow 
Sanya Sanya  Cleric  Specialty Eagle Eye small.gif  Eagle Eye Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Eagle Eye  Basic Eagle Eye  Dispel small.png Dispel 
Saurug Saurug  Battle Mage  Specialty Gems small.gif  Gems Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Interference  Basic Interference  Bloodlust small.png Bloodlust 
Sephinroth Sephinroth  Warlock  Specialty Crystal small.gif  Crystal Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Intelligence  Basic Intelligence  Protection from Air small.png Protection from Air 
Septienna Septienna  Necromancer  Specialty Death Ripple small.gif  Death Ripple Basic Necromancy  Basic Necromancy  Basic Scholar  Basic Scholar  Death Ripple small.png Death Ripple 
Serena Serena  Wizard  Specialty Eagle Eye small.gif  Eagle Eye Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Eagle Eye  Basic Eagle Eye  Dispel small.png Dispel 
Shakti Shakti  Overlord  Specialty Troglodytes small.gif  Troglodytes Basic Offense  Basic Offense  Basic Tactics  Basic Tactics   -
Shiva Shiva  Barbarian  Specialty Rocs small.gif  Rocs Basic Offense  Basic Offense  Basic Scouting  Basic Scouting   -
Sir Mullich Sir Mullich Armageddon's Blade  Knight  Specialty Speed small.gif  Speed Advanced Leadership  Advanced Leadership   -  -  -
Solmyr Solmyr  Wizard  Specialty Chain Lightning small.gif  Chain Lightning Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Sorcery  Basic Sorcery  Chain Lightning small.png Chain Lightning 
Sorsha Sorsha  Knight  Specialty Swordsmen small.gif  Swordsmen Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Offense  Basic Offense   -
Spint Spint Horn of the Abyss  Navigator  Specialty Sorcery small.gif  Sorcery Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Sorcery  Basic Sorcery  Bless small.png Bless 
Straker Straker  Death Knight  Specialty Walking Dead small.gif  Walking Dead Basic Necromancy  Basic Necromancy  Basic Interference  Basic Interference  Haste small.png H-aste 
Styg Styg  Witch  Specialty Sorcery small.gif  Sorcery Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Sorcery  Basic Sorcery  Shield small.png S-hield 
Sylvia Sylvia  Knight  Specialty Navigation small.gif  Navigation Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Navigation  Basic Navigation   --
Synca Synca  Overlord  Specialty Manticores small.gif  Manticores Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Scholar  Basic Scholar   -
Tamika Tamika  Death Knight  Specialty Black Knights small.gif  Black Knights Basic Necromancy  Basic Necromancy  Basic Offense  Basic Offense  Magic Arrow small.png Magi-c Arrow 
Tark Tark Horn of the Abyss (Campaign/Custom)  Captain  Specialty Nix small.gif  Nix Basic Offense  Basic Offense  Basic Armorer  Basic Armorer   -
Tazar Tazar  Beastmaster  Specialty Armorer small.gif  Armorer Advanced Armorer  Advanced Armorer   -  -  -
Terek Terek  Battle Mage  Specialty Haste small.gif  Haste Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Tactics  Basic Tactics  Haste small.png Haste 
Thane Thane  Alchemist  Specialty Genies small.gif  Genies Advanced Scholar  Advanced Scholar   --  -- Magic Arrow small.png Magic Arrow 
Thant Thant  Necromancer  Specialty Animate Dead small.gif  Animate Dead Basic Necromancy  Basic Necromancy   Basic Mysticism  Basic Mysticism  Animate Dead small.png Animate Dead 
Theodorus Theodorus  Wizard  Specialty Magi small.gif  Magi Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Ballistics  Basic Ballistics  Shield small.png Shield 
Thorgrim Thorgrim  Ranger  Specialty Resistance small.gif  Resistance Advanced Resistance  Advanced Resistance   -  -  -
Thunar Thunar  Planeswalker  Specialty Earth Elementals small.gif  Earth Elementals Basic Tactics  Basic Tactics  Basic Estates  Basic Estates   -
Tiva Tiva  Witch  Specialty Eagle Eye small.gif  Eagle Eye Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Eagle Eye  Basic Eagle Eye  Stone Skin small.png Stone Skin 
Torosar Torosar  Alchemist  Specialty Ballista small.gif  Ballista Basic Mysticism  Basic Mysticism  Basic Tactics  Basic Tactics  Magic Arrow small.png Magic Arrow 
Tyraxor Tyraxor  Barbarian  Specialty Wolf Riders small.gif  Wolf Riders Basic Offense  Basic Offense  Basic Tactics  Basic Tactics   -
Tyris Tyris  Knight  Specialty Cavaliers small.gif  Cavaliers Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Tactics  Basic Tactics   -
Ufretin Ufretin  Ranger  Specialty Dwarves small.gif  Dwarves Basic Interference  Basic Interference  Basic Luck  Basic Luck   -
Uland Uland  Druid  Specialty Cure small.gif  Cure Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Ballistics  Basic Ballistics  Cure small.png Cure 
Valeska Valeska  Knight  Specialty Archers small.gif  Archers Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Archery  Basic Archery  -
Verdish Verdish  Witch  Specialty First Aid small.gif  First Aid Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic First Aid  Basic First Aid  Protection from Fire small.png Protection from Fire 
Vey Vey  Battle Mage  Specialty Ogres small.gif  Ogres Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Leadership  Basic Leadership  Magic Arrow small.png Magic Arrow 
Vidomina Vidomina  Necromancer  Specialty Necromancy small.gif  Necromancy Advanced Necromancy  Advanced Necromancy   -  - Curse small.png Curse 
Vokial Vokial  Death Knight  Specialty Vampires small.gif  Vampires Basic Necromancy  Basic Necromancy  Basic Artillery  Basic Artillery  Stone Skin small.png Stone Skin 
Voy Voy  Witch  Specialty Navigation small.gif  Navigation Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Navigation  Basic Navigation  Slow small.png Slow 
Wystan Wystan  Beastmaster  Specialty Lizardmen small.gif  Lizardmen Basic Armorer  Basic Armorer  Basic Archery  Basic Archery   -
Xarfax Xarfax  Heretic  Specialty Fireball small.gif  Fireball Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Leadership  Basic Leadership  Fireball small.png Fireball 
Xeron Xeron Armageddon's Blade  Demoniac  Specialty Devils small.gif  Devils Basic Leadership  Basic Leadership  Basic Tactics  Basic Tactics   -
Xsi Xsi  Necromancer  Specialty Stone Skin small.gif  Stone Skin Basic Necromancy  Basic Necromancy  Basic Learning  Basic Learning  Stone Skin small.png Stone Skin 
Xyron Xyron  Heretic  Specialty Inferno (spell) small.gif  Inferno (spell) Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Scholar  Basic Scholar  Inferno small.png Inferno 
Yog Yog  Barbarian  Specialty Cyclops small.gif  Cyclops Basic Offense  Basic Offense  Basic Ballistics  Basic Ballistics   -
Zilare Zilare Horn of the Abyss  Navigator  Specialty Forgetfulness small.gif  Forgetfulness Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Interference  Basic Interference  Forgetfulness small.png Forgetfulness 
Zubin Zubin  Battle Mage  Specialty Precision small.gif  Precision Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Artillery  Basic Artillery  Precision small.png Precision 
Zydar Zydar  Heretic  Specialty Sorcery small.gif  Sorcery Basic Wisdom  Basic Wisdom  Basic Sorcery  Basic Sorcery  Stone Skin small.png Stone Skin 


Một là chọn tướng theo các thành, hai là cứ trai xinh gái đẹp thì chọn, ba là tùy vào điểm mạnh của tướng để phát huy. Trong quá trình chơi, khi cướp được thành, chiến thắng kẻ địch, cơ hội để mua chính tướng có sẵn level và artifacts thì còn gì tuyệt hơn cả việc không làm mà cũng có ăn.

Các tướng được phân loại theo: Nhà giả kim; Man rợ; Trận chiến pháp sư; Beastmaster; Cơ trưởng; Giáo sĩ; Hiệp sĩ chết; Demoniac; Druid; Hệ nguyên tố; Dị giáo; Hiệp sỹ; Hoa tiêu; Thầy chiêu hồn; Bá Vương; Planeswalker; Cung thủ ; Warlock; Phù thủy; Thuật sĩ. Nghe dịch tiếng Việt hơi chuối một tí, nên mong các bạn sớm biết thêm một ngoại ngữ.

Loạt bài sẽ tiếp tục giới thiệu về những tòa thành trong game, với 10 thành, xin được giới thiệu trước 2 trong số đó. Mời các bạn xem phần 2 để tự quyết định xem mình sẽ theo phe nào trong cuộc chiến giữa Might và Magic. 

1 | Castle

Thành thiên thần hay thành con người, là nơi tụ tập của nhiều anh hùng hiệp sĩ và giáo sĩ. Đại diện ở đây chính là Erathia.

"Các lâu đài là nơi sinh sống của các tầng lớp anh hùng Giáo sĩ và Hiệp sĩ. Quân đội của lâu đài chủ yếu bao gồm con người không có vũ khí, mặc dù các thị trấn này cũng đã hình thành liên minh với các Griffins và dưới sự bảo vệ của các thiên thần. Với hai kiểu tấn công tầm xa đơn vị và hai loại đơn vị bay có sẵn, quân đội dựa trên Lâu đài được trang bị tốt để nhanh chóng tham gia và đánh bại kẻ thù của họ." 

lua-chon-thanh-nao-tuong-nao-heroes3-might-and-magic

Địa hình bản địa của Castle là cỏ. Lực lượng trong Castle gồm các: Pikeman( Halberdier);  Archer (Marksman);  Griffin (Royal Griffin); Swordsman (Crusader); Monk (Zealot);  Cavalier (Champion) và  Angel (Archangel)


Ngoài những nhà quân ra, đặc điểm hệ thống công trình của Caste mang lợi nhiều lợi ích và gia tăng quân lực, sức mạnh cho các tướng.
 • Brotherhood of the Sword - tăng thêm +2 morale cho các anh hùng tại gia.
 • Griffin Bastion - thêm +3 Griffin mỗi tuần
 • Lighthouse - thêm +500 điểm di chuyển nếu qua đây lẫn du lịch thuyền buồm. HIêu ứng không cộng dồn.
 • Shipyard- cho phép mua thuyền, nếu gần nguồn nước
 • Stables - thêm +400 điểm mõi ngày trong hết tuần khi qua đây
 • Colossus: Kỳ quan +2 morale cho tất cả các tướng và thêm +5000 Gold mỗi ngày cùng +50% tăng trưởng quân.

2 | Inferno

Thành hỏa ngục hay thành địa ngục. Inferno với anh hùng ác quỷ và dị giáo. Inferno đại diện cho Eeofol

"Các thị trấn Inferno có thể được tìm thấy ở các vùng Erathian bị tàn phá bởi sự xuất hiện của thế giới ngầm trên bề mặt. Các anh hùng Demoniac và Dị giáo đứng trong liên minh không dễ dàng với những thị trấn này. Quân đội Inferno có các đơn vị tấn công tay đôi tuyệt vời và chỉ bị cản trở một chút khi cấp thấp hơn do thiếu các đơn vị bay cho đến khi các đơn vị ma quỷ và quỷ vòm tuyệt vời, có khả năng dịch chuyển tức thời có thể được đưa vào trận chiến."

lua-chon-thanh-nao-tuong-nao-heroes3-might-and-magic

Địa hình bản địa của Inferno là dung nham. Lực lượng các cánh quân gồm: Imp (Familiar); Gog (Magog);  Hell Hound (Cerberus);  Demon (Horned Demon);  Pit Fiend (Pit Lord);  Efreeti (Efreet Sultan) và  Devil (Arch Devil)

lua-chon-thanh-nao-tuong-nao-heroes3-might-and-magic


Đặc điểm các công trình trong Inferno
 • Birthing Pool - tăng +8 Imp mỗi tuần
 • Brimstone Stormclouds: thêm +2 spell power cho tướng giữ thành
 • Cages : tăng mỗi tuần +3 Hell Hound
 • Castle Gate: công trình đặc biệt giúp tướng phù về bất kỳ thành nào đang sở hữu
 • Order of Fire: thêm +1 Spell Power cho tướng ghé qua
 • Deity of Fire : kỹ quan làm mỗi tuần trong/tháng của tuần đặc biệt/tháng của Imp, +5k gold, +50% creature growth

Trên đây là 2 trong 10 thành được giới thiệu tới các bạn trong series: Chọn tướng Might hay Magic và tổng hợp các tòa thành, mời các bạn đón theo dõi 8 tòa thành tiếp theo trong loạt bài về Heroes III - Might & Magic huyền thoại một thời.

[full-width]


lời nhắn nhủ

Cảm ơn bạn đã để lại Trí Khôn nơi tăm tối này! Chúc một ngày với tốt lành đến với bạn và người thân!

Mới hơn Cũ hơn