Khóa học Adobe XD nâng cao cho mọi người

Adobe XD là công cụ tuyệt vời cho thiết kế UI mà các thiết kế viên rất yêu thích bây giờ. Trong khóa học ngắn này, sẽ tập trung các khía cạnh nâng cao, từng bước nâng tầm Adobe XD chuyên nghiệp!

Bài học với nhưng kỹ thuật nâng cao hơn, bố cục phức tạp hợp, nâng tương tác lên tầm cao mới và có cả chuyển đổi 3D hết sức tuyệt vời. Hướng đến người dùng cơ bản lên tầm chuyên gia. 

Adobe Experience Design (hay Adobe XD) là phần mềm hữu ích cho nhà phát triển, cho phép người dùng thiết kế, thử nghiệm và tạo các nguyên mẫu (prototype) cho cả website và các ứng dụng trên di động. Adobe XD 2021 đã khắc phục những hạn chế  của  Photoshop hay Illustrator với việc phát triển các công cụ, tính năng và dịch vụ mới cần thiết cho thiết kế UX/ UI hiện đại.

1. Introduction
 1.1 Welcome to the Course / Lời mờ đầu
2. Auto-Animate in Adobe XD
 2.1 Auto-Animating Position, Size, and Rotation / Xoay, thay đổi kích thước, vị trí tự động
 2.2 Combining Masks and Auto-Animate / Kết hợp Mask và Tự tạo hoạt cảnh
 2.3 Using Multiple Interactions on One Element / Dùng nhiều tương tác trên một thành phần
 2.4 Micro-Interactions in Adobe XD / Tương tác vi mô trong Adobe XD
3. 3D Transforms
 3.1 Next-Level 3D Transforms / Thay đổi 3D cấp độ mới
4. Adobe XD Layout Tools
 4.1 Advanced Layouts With Stacks / Bố cụ nâng cao với các cấu trúc
5. Components
 5.1 Advanced Components With States / Thành phần nâng cao với states
6. Adobe XD Plugins
 6.1 Top 5 Plugins for Advanced Users / 5 plug in hàng đầu cho người dùng nâng cao

Đi đến khóa học


lời nhắn nhủ

Cảm ơn bạn đã để lại Trí Khôn nơi tăm tối này! Chúc một ngày với tốt lành đến với bạn và người thân!

Mới hơn Cũ hơn