Thiết kế oét sai hay thôi!

Để bắt đầu làm một cái oét sai cho công ty, kinh doanh bắt đầu tiếp cận khách hàng. Hoặc chính bạn sẽ mò đến công ty thiết kế oét sai để có tư vấn. (Có thể giới thiệu lẫn nhau để giảm chi phí và cũng để nhân viên đá ngoài kiếm tí ).
Tuy nhiên, đã là oét thì phải theo phong cách và thiết kế phù hợp với thương hiệu của công ty, doanh nghiệp và cá nhân. Nhưng nếu thích cái gì cũng rẻ như kẹo kéo thì tốt nhất là thử tự có một cái thay vì bỏ ra chi phí rẻ và hợp lý để có người phục vụ. 

Sau hầu hết các phần đăng ký để sử dụng được, các bạn vui lòng tự mà mày mò để có một oét sai theo ý mình trước khi bấm bụng gọi một đơn vị thiết kế đến để làm oét.

Một số trang cung cấp ảnh miễn phí chất lượng cao, đẹp, .... mà các oét sai thi thoảng cập nhật cho nó mới. Chứ ảnh gu gồ nhìn qua nhìn lại, hết hai cái nhìn mà toàn thấy mấy nhân viên cũ của nhau.

 • stock.xchng
 • Morgue File
 • Stockvault
 • FreeRangeStock
 • PhotoRack
 • FreePixels
 • FreeFoto
 • FreeDigitalPhotos
 • FreePhotosBank
 • RGBStock
 • Pixel Perfect Digital
 • Stockphotosforfree
 • StockFreeImages
 • FreeStockPhotos
 • Dreamstime

lời nhắn nhủ

Cảm ơn bạn đã để lại Trí Khôn nơi tăm tối này! Chúc một ngày với tốt lành đến với bạn và người thân!

Mới hơn Cũ hơn