Thiệt thòi vì không có bảo tàng khoa học

"Trẻ em, học sinh Việt Nam quá thiệt thòi. Phải chi Việt Nam có được một bảo tàng khoa học như thế này".

"Trước hết xuất phát từ tác dụng hữu ích của bảo tàng khoa học. Hoạt động bảo tàng khoa học có tác dụng lớn trong việc phổ biến kiến thức, tuyên truyền giáo dục và nghiên cứu về khoa học, đặc biệt là với tính tương tác cao sẽ giúp cho việc phổ biến và giáo dục khoa học đối với mọi tầng lớp hân dân đặc biệt là trẻ em, học sinh, sinh viên." - Ông Phạm Văn Sáng, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

Thiệt thòi vì không có bảo tàng khoa học

Phối cảnh bảo tàng khoa học Đồng Nai. Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai sẽ đề xuất tổ chức cuộc thi để thu thập thêm hiều ý tưởng góp ý cho phối cảnh.

Cái gì làm cho giáo dục, đào tạo mầm non tương lai đều được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên chỉ lo với các sản phẩm TỐT NHƯ THẾ NÀY, thì không biết có làm ăn được gì không? Hay là lại làm xong rồi làm sân bóng, resort, quán nhậu, sân te nít....

lời nhắn nhủ

Cảm ơn bạn đã để lại Trí Khôn nơi tăm tối này! Chúc một ngày với tốt lành đến với bạn và người thân!

Mới hơn Cũ hơn